** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 14 September 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 932
ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல் 
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.
 உரை:
ஒரு வெற்றியைப் பெற்ற மகிழ்ச்சியில் தொடர்ந்து ஆடி நூறு தோல்விகளைத் தழுவிக்கொள்ளும் சூதாடிகளின் வாழ்க்கையில் நலம் ஏற்பட வழி ஏது?.
Translation:
Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way 
That they may good obtain, and see a prosperous day?.
Explanation:
Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred ? .