** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 25 September 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 943
அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு 
பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு.
 உரை: 
உண்ட உணவு செரித்ததையும், உண்ணும் உணவின் அளவையும் அறிந்து உண்பது நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு வழியாகும்.
Translation: 
Who has a body gained may long the gift retain, 
If, food digested well, in measure due he eat again.
Explanation: 
If (one's food has been) digested let one eat with moderation; (for) that is the way to prolong the life of an embodied soul.