** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 2 November 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 980
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் 
குற்றமே கூறி விடும்.
 உரை:
பிறருடைய குறைகளை மறைப்பது பெருமைப் பண்பாகும். பிறருடைய குற்றங்களையே கூறிக்கொண்டிருப்பது சிறுமைக் குணமாகும்.
Translation:
Greatness will hide a neighbour's shame; 
Meanness his faults to all the world proclaim.
Explanation:
The great hide the faults of others; the base only divulge them.