** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 10 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1044
இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த 
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.
கலைஞர் உரை:
இல்லாமை எனும் கொடுமை, நல்ல குடியில் பிறந்தவர்களிடம் இழிந்த சொல் பிறப்பதற்கான சோர்வை உருவாக்கி விடும்.
Translation:
From penury will spring, 'mid even those of noble race, 
Oblivion that gives birth to words that bring disgrace.
Explanation:
Even in those of high birth, poverty will produce the fault of uttering mean words.

 No automatic alt text available.