** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 11 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1045
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத் 
துன்பங்கள் சென்று படும்.
 உரை:
வறுமையெனும் துன்பத்திற்குள்ளிருந்து பல்வேறு வகையான துன்பங்கள் கிளர்ந்தெழும்.
Translation:
From poverty, that grievous woe, 
Attendant sorrows plenteous grow.
Explanation:
The misery of poverty brings in its train many (more) miseries.

 Image may contain: text