** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 5 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1039
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றேஎன் காமம் 
மறுகின் மறுகும் மருண்டு.
 உரை: 
என்னைத் தவிர யாரும் அறியவில்லை என்பதற்காக என் காதல் தெருவில் பரவி மயங்கித் திரிகின்றது போலும்!.
Translation: 
'There's no one knows my heart,' so says my love, 
And thus, in public ways, perturbed will rove.
Explanation: 
My lust, feeling that it is not known by all, reels confused in the streets (of this town).


 Image may contain: food