** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 11 February 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1073
தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம் 
மேவன செய்தொழுக லான்.
 உரை:
புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம் செய்யக்கூடியவர்கள் கயவர்கள் என்பதால், இருவரையும் சமமாகக் கருதலாம்.
Translation:
The base are as the Gods; they too 
Do ever what they list to do!.
Explanation:
The base resemble the Gods; for the base act as they like.

Image may contain: text