** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 24 March 2017

HERO OR ZERO CALL...
SBIN 280 CE .95 PAISA TGT 2 SL .50 PAISA..
REACHED 1.95.
3000 PROFIT PER LOT...
24/3/2017....NSE PERFORMANCE.
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/