** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 27 June 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1194
வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார் 
வீழப் படாஅர் எனின்.
 உரை: 
விரும்பப்படாத நிலை ஏற்படின், அந்தக் காதலர் நட்புணர்வு இல்லாதவராகவே கருதப்படுவார்.
Translation: 
Those well-beloved will luckless prove, 
Unless beloved by those they love.
Explanation: 
Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved.

No automatic alt text available.