** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 17 July 2017

No automatic alt text available.

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1209
விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார் 
அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து.
 உரை: 
நாம் ஒருவரே; வேறு வேறு அல்லர். எனக்கூறிய காதலர் இரக்கமில்லாதவராக என்னைப் பிரிந்து சென்றுள்ளதை நினைத்து வருந்துவதால் என்னுயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.
Translation: 
Dear life departs, when his ungracious deeds I ponder o'er, 
Who said erewhile, 'We're one for evermore'.
Explanation: 
My precious life is wasting away by thinking too much on the cruelty of him who said we were not different.