** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 28 July 2017

Image may contain: 1 person

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1219

நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால் 
காதலர்க் காணா தவர்.
 உரை: 

கனவில் காதலரைக் காணாதவர்கள்தான் அவர் நேரில் வந்து காணவில்லையே என்று நொந்து கொள்வர்.
Translation: 
In dreams who ne'er their lover's form perceive, 
For those in waking hours who show no love will grieve.
Explanation: 

They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours.