** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 29 August 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1249

உள்ளத்தார் காத லவரால் உள்ளிநீ 
யாருழைச் சேறியென் நெஞ்சு.
 உரை: 
உள்ளத்திலேயே காதலர் குடி கொண்டிருக்கும்போது, நெஞ்சமே! நீ அவரை நினைத்து வெளியே எவரிடம் தேடி அலைகிறாய்?.
 Translation: 
My heart! my lover lives within my mind; 
Roaming, whom dost thou think to find?.
Explanation: 
O my soul! to whom would you repair, while the dear one is within yourself?.No automatic alt text available.