** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 26 September 2017

MCX PROFIT 3000
FLIX TRICHY .......
திருச்சியிலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
25/09/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 424 TGT 427 SL 422
COPPER HIGH 425.40
425 - 424 = 1 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 1000.
BUY NICKEL 682 TGT 700 SL 672.
NICKEL HIGH 691.90
691 - 682 = 9 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 2000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்
No automatic alt text available.