** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 15 February 2018

YESTERDAY MCX PROFIT 4000
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
14/02/2018 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 163.60 TGT 162 SL 165.
LEAD SL HIT.
165 - 163.60 = 1.40 RS LOSS
1 LOT LOSS 7000.

BUY ZINC 224.90 TGT 227 SL 223
ZINC BOOK 227 ( HIGH 229.80 )
227 - 224.90 = 2.10 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 11000.
11000 - 7000 = 4000 RS PROFIT.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 174000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: Prakash Arumugam
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text