** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 18 May 2015

இன்றைய லாபம் 7000...
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622.
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY ZEEL 301 TGT 310 SL 298(MADE HIGH 314.10)
BUY AMBUJACEM  237 TGT 244 SL 233(MADE HIGH 242.90)
BUY ACC 1484  TGT 1510 SL 1464(MADE HIGH 1516.90)
BUY KOTAKBANK 1355 TGT 1395 SL 1330 (MADE HIGH 1368.40)

நான் பரிந்துரைத்த பங்கில் நானும் வர்த்தகம் செய்து லாபம் 7000 ஈட்டினேன்.
வாங்கிய பங்கு ZEEL
வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை 600
வாங்கிய விலை 303.27
விற்ற விலை 308.05
விலை வித்தியாசம் 4.78 ரூபாய்
லாபம் 600X4.78= 2860 ரூபாய்.
அடுத்து வாங்கிய பங்கு ITC (DELIVERY)
வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை 230
வாங்கிய விலை 324
விற்ற விலை 333
விலை வித்தியாசம் 9 ரூபாய்
லாபம் 9X230= 2000 ரூபாய்.
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622,7845046626.