** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 5 May 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 442
உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும் 
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.
உரை: 
வந்துள்ள துன்பத்தைப் போக்கி, மேலும் துன்பம் நேராமல் காக்கவல்ல பெரியோர்களைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்.
Translation: 
Cherish the all-accomplished men as friends, 
Whose skill the present ill removes, from coming ill defends.
Explanation: 
Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen.