** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 9 May 2015

நண்பர்கள் கவனத்திற்கு.
===================
வரும் திங்கட்கிழமை(11.05.2015) அன்று நீண்ட தூர வெளியூர் பயணங்களையோ வெளியூர் அலுவல்களையோ மற்ற விஷயங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பவர்கள் அதை தவிர்த்து விடவோ அல்லது அன்றைய தினத்திற்கு முன்பே முடித்துக்கொள்ளவும். சொத்துகுவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு வெளியாக இருப்பதால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் உங்கள் பயணங்களில் எற்படலாம். எனவே பயணங்களை வெளியூர் அலுவல்களை ரத்து செய்துவிடவும்.