** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 24 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 641
நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம் 
யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று.
 உரை:
சொல்வன்மைக்கு உள்ள சிறப்பு வேறு எதற்குமில்லை. எனவே அது செல்வங்களில் எல்லாம் சிறந்த செல்வமாகும்.
Translation:
A tongue that rightly speaks the right is greatest gain, 
It stands alone midst goodly things that men obtain.
Explanation:
The possession of that goodness which is called the goodness of speech is (even to others) better than any other goodness.