** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 23 November 2015

TODAY MCX PROFIT  6000.

23/11/15  ... MCX PERFORMANCE...
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

BUY GOLDM 25130 TGT 25450 SL 25030. ( MADE HIGH 25287 )

NOW 157 POINTS PROFIT..........