** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 22 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 669
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி 
இன்பம் பயக்கும் வினை.
 உரை:
இன்பம் தரக்கூடிய செயல் என்பது, துன்பம் வந்தாலும் அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் துணிவுடன் நிறைவேற்றி முடிக்கக் கூடியதேயாகும்.
Translation:
Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast, 
And do the deeds that pleasure yield at last.
Explanation:
Though it should cause increasing sorrow (at the outset), do with firmness the act that yield bliss (in the end).