** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 19 January 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1053
கரப்பிலா நெஞ்சின் கடனறிவார் முன்நின்று 
இரப்புமோ ரேஎர் உடைத்து.
 உரை:
உள்ளதை ஒளிக்காத உள்ளமும், கடமையுணர்வும் கொண்டவரிடத்தில் தனது வறுமை காரணமாக இரந்து கேட்பதும் பெருமையுடையதே யாகும்.
Translation:
The men who nought deny, but know what's due, before their face 
To stand as suppliants affords especial grace.
Explanation:
There is even a beauty in standing before and begging of those who are liberal in their gifts and understand their duty (to beggars).


 Image may contain: one or more people and text