** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 24 October 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1275

செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர் 
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.
கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: 

வண்ணமிகு வளையல்கள் அணிந்த என் வடிவழகியின் குறும்புத்தனமான பார்வையில், என்னைத் துளைத்தெடுக்கும் துன்பத்தைத் தீர்க்கும் மருந்தும் இருக்கிறது.
  Translation: 
The secret wiles of her with thronging armlets decked, 
Are medicines by which my raising grief is checked.
Explanation: 
The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow.

Image may contain: 1 person, text