** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 30 November 2015

TODAY OUR MCX PROFIT 2500.

30/11/15 ... MCX PERFORMANCE...

வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/

BUY CRUDEOIL 2800 TGT 2850 SL 2780. ( MADE LOW 2840 )
40 POINTS PROFIT...   4000  PROFIT PER 1 LOT...
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.